1679

13.5.2022 ˆ ידיעות חיפה 22 דורון סולומון אחרי עיכובים של שנים, מאבקים ציבוריים וממשלות שהתחלפו, נפתחו הדיונים בע ש 75 ניינה של תכנית תוכנית מתאר ארצית שתקבע כיצד ייראה מפרץ חיפה בעשורים הבאים. בדיון השתתפו נציגי עיריות, גופי תכנון, וכלל משרדי הממשלה. לא ניתן להפחית בחשיבות התוכנית שת ש שנה סדרי עולם, וצפויה להפוך את מפרץ חיפה המבוסס על תעשיות מזהמות ופטרו ש כימיות, למבוסס תעשיות שאינם מזהמות. את הדיון בתוכנית בוועדה הארצית לתכ ש נון ולבנייה, פתחה סמנכ"לית מינהל התכנון ומי שאחראית לקידום התוכנית ליאת פלד, שאומרת "לידיעות חיפה" כי התוכנית נו ש עדה להעצים את חיפה כבירת המטרופולין. פלד מכירה היטב את אתגרי המפרץ, גם ש � ה 11 מתוקף תפקידה כמתכננת המחוז ב - נים האחרונות, וגם כתושבת העיר חיפה. פלד: "זו התוכנית החשובה ביותר עבור עתיד מפרץ חיפה שעלתה על שולחן ועדת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה. התוכנית מתבססת על החלטת ממשלת ישראל לפ ש נות את התעשייה הפטרוכימית בתוך עשור ממפרץ חיפה. יש שורה ארוכה של נושאים בתוכנית שיאפשרו את צמיחת מטרופו ש לין חיפה, מנושא של ניקוז, תחבורה, דיור, נמלים, ועוד. כל אלו ייכנסו כחלק אורגני לתמ"א ויאפשרו לתכנן את המפרץ בצורה הטובה ביותר". סמנכ"לית מינהל התכנון מציינת כי הדיונים בתוכנית יתקיימו במקביל למשא ומתן שמנהלת המדינה מול בזן ודשנים, כאשר בזן יכולה להשתתף בהליך התכנוני, ובכל מקרה התוצאה תהיה שיופסק הזיקוק בתוך כעשור. פלד: "אנו רוצים להעצים את חיפה והערים הגובלות איתה. יחד עם זאת יש למצוא חלו ש פה והיערכות למשק האנרגיה. נבחרה חלופה הנותנת דגש להיבט התעסוקתי, ואנו רוצים לראות מטרופולין שמייצר תעסוקה מגוונת ולא רק תעשיות כבדות". מסגרת הזמנים שנקבעה לדיוני הוועדה הארצית בנושא התמ"א נקבעה לשנתיים, בסופם תתקבל תמונת המפרץ החדשה, הכו ש ללת תוספת משמעותית של יחידות דיור. פלד: יש פה אירוע תכנוני מורכב. התוכנית אלף יחידות דיור, 100 כוללת בנייתם של אלף תושבים 300 שיביאו לתוספת של כלמפרץ חיפה. היקפים כאלו של תוספת תו ש שבים תצריך חשיבה על מציאת פתרונות תחבורתיים יצירתיים. אני לא פוסלת בניית מטרו כדוגמת זה שבתל אביב. אנו רואים את הצורך בכך ויש לדבר על זה במסגרת הווע ש דה. יש להבין כי מדובר על תכנון הצופה פני י � , ב 2050 עתיד ויש למצוא פתרונות לשנת ניהם גם לנושא הדיור. התוכנית חייבת לכ ש לול נושא של דיור ציבורי, מעונות ודירות שכורות". כתושבת העיר ומי שעוברת מדי יום במפ ש רץ חיפה, פלד מציינת כי הייתה רוצה מפרץ חיפה בו לא מריחים דלקים. פלד: "הייתי שמחה לעבור ליד הקישון או ליד חוות תשן ולא להריח דלקים. החווה צפויה לעבור ממקומה, והחווה תהפוך לאזור דיור ומסחר, וחוף הים שם ייפתח לציבור. התוכנית מאד מאתגרת ויש לשמור על ראש פתוח ולא שכל אחד יגיד לא אצלי". פלד לא מודאגת במקרה של נפילת הממשלה, ומבטיחה כי התוכנית תמשיך בכל מקרה. פלד: "זו תוכנית חשובה ומבטיחה כי חיפה תהיה במוקד ותישאר כבירת המטרו ש פולין". סמנכ"לית מינהל התכנון ליאת פלד: נטע פלג אלכסנדר אגנצב עבר תלאות עד שהגיע ממריופול המופגזת לישראל. כעת הוא ובני משפחתו שהגיעו לחיפה מספרים על קשייהם לשכור דירה בשל דרישותיהם של בעלי הדירות. המשפחה הצעירה ביקשה להתגורר באזור מרכז הכרמל. הם ענו למודעה לגבי דירה 3,500 שבעליה דורשים דמי שכירות של שקלים בחודש. מעבר לשכירות, התבקשה המשפחה להעביר שני ביטחונות הכוללים אלף שקלים, 20 ערבות בנקאית על סך שקלים שניתן 9,000 ושיק מזומן על סך לפדות מיד. לדברי אגנצב, למרבית העולים יש קושי לעמוד בדרישות הכספיות. אגנצב: "אני ומשפחתי חיינו בדירה יפה במריופול, ושאפנו למצוא דבר דומה בחיפה, במרכז 3,500 הכרמל. מצאנו דירה שדרשו עליה שקל לחודש, אבל אז הבעל דירה התייעץ עם עורך דין ושינה את דרישתו לכזו שכו ש שקלים, 20,000 ללת ערבות בנקאית של שקל 9,000 ועוד בחודש הראשון לתת עוד כשיק מזומן, שאפשר לקחת לבנק ומיד לקבל כסף. כלומר השיק הראשון הוא כשיק ביטחון והשני לשימוש מיידי". "זה הרבה מאד כסף אפילו בשביל 'מש ש פחה רגילה' ולא רק לעולים חדשים מאוקראינה. אמרנו לבעלת הדירה שאנחנו עולים ומתכוונים להישאר כאן אבל היא אמרה שעלינו לדבר עם בעלה, הבעל שלח אותנו לעורך דין.הרגשתי שמסובבים אותי בין אנשים. זה לא הרגשה נעימה, התנהגות נוראית". העולה החדש יש תחושה שלא בוטחים בעולים. אגנצב: "אני חושב שהעניין העי ש קרי שלא רצו לתת לנו את הדירה כי אנ ש חנו עולים. ברור שהיא פוחדת שלעולים מאוקראינה אין כסף בימים אלו". לדבריו יש עולים נוספים שסובלים מב ש עיה דומה. כך אחד מחבריו, שרצה לשכור דירה ברוממה וסורב כי הוא עולה חדש. אגנצב: "כשאני חיפשתי דירה כל הזמן שאלו אותי מה השכר שלי ומה מצבי. סי ש פרתי שאני ומשפחתי עולים ומתכננים להישאר כאן, שיש לנו כסף להשכיר דירה. אמא שלי מתווכת נדל"ן במקצועה, עבדה בזה הרבה שנים, אחר כך הייתה לה חנות ממתקים במריופול. אנחנו רוצים לחיות בישראל אבל זה מסתבר לא פשוט". , הגיע לכאן עם 19 אגנצב, סטודנט בן ו � חדרים, בק 5 הוריו ואחיו. הם רצו דירת מ"ר, ולא מרוהטת. 120 מה שלישית כמעט המשפחה נאלצה לוותר על הדירה שמצאו, ולבסוף התמקמה בדירה ברחוב שושנת שקלים. 3,800 הכרמל עליה הם משלמים לטענתו, בעלי הדירות לא ממש מתע ש ניינים מה עבר עליהם באוקראינה. "זה היה כמו סרט אימה, ממש מפחיד", הוא אומר. "התעוררתי מרעש המטוסים, והרוסים מטר מהבית 15 זרקו פצצות ברחוב במרחק שלנו. יצאתי החוצה וראיתי אנשים בורחים. הבתים של השכנים נהרסו. אני והמשפחה שלי ברחנו לדירה של סבתא שלנו. למחרת נפלה פצצה בתוך הדירה, ליד החדר שינה ג � במרץ, ה 10 והתפוצצה באש. זה היה ב - באפריל אחרי מסע ארוך 8- ענו לישראל ב ממריופול, דרך רוסיה, פולין, אסטוניה, אסיה ועד שהגענו לישראל". ידידו של אלכס, החיפאי הוותיק, אלכסיי ברמן: "ליוויתי את אלכס ומשפחתו לראות כבר כעשר דירות. כששומעים שהם עולים, מיד צצה דרישה של ערבות בנקאית בין אלפי שקלים. פשוט ביזיון. מאיפה 10-20 הם אמורים להביא את הכסף? הם ממש חמו ש דים, אבל החברה ישראלית לא באמת מק ש בלת אותם. אני בקבוצות שונות של עולים, ושמעתי שעוד עולים חוו את הדרישה הזו לערבות". פליטים ועוליםשהגיעו לעיר מתקשים להשיג דירותבשל דרישות גבוהותשל בעלי הדירות ‰ מעבר לדמי השכירותהם מתבקשים להשיג ערבויות ‰ עולה: "אתבעלי הדירות לאמעניין מהעברנו. הם רוצים כסף" אלף 300- "נבחן בניית מטרו ל תושבי המפרץ החדשים" הדמיה: מינהל התכנון | כך ייראה מפרץ חיפה החדש שיא החוצפה: עולים מאוקראינה נדרשו לשלם אלף שקלים לשכירת דירה במרכז הכרמל 32 משפחת אגנצב ושרת הקליטה עם בואם לארץ ליאת פלד צילום: מינהל | התכנון פלד: "זו תוכנית חשובה ומבטיחה כי חיפה תהיה במוקד ותישאר כבירת המטרופולין" אגנצב: "זה הרבה מאד כסף אפילו בשביל 'משפחה רגילה' ולא רק לעולים חדשים מאוקראינה" יצאההשבוע לדרכה ‰ ליאתפלד, מתכננתהמחוז לשעבר 75 התוכניתהחשובה ביותר לעתיד מפרץ חיפה, תמ"א ותושבתהעיר, שאחראית לקידוםהתוכניתההיסטורית, מבטיחהמפרץ ללא ריחותשל דלקיםמהקישון וחוותהמכלים צילום: פרטי

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4Mzg2Mw==