1679

13.5.2022 ˆ ידיעות חיפה 18 דורון סולומון הורים בבית ספר מוכר בעיר התבשרו ביום שני על ידי מנהלת בית הספר כי המשט ת רה מנהלת חקירה שבמרכזה חשד לפגיעה בכמה מתלמידות בית הספר. על פי החשד, כפי שעולה מהודעת מנה ת לת בית הספר, אחד מעובדי בית הספר נגע באופן לא מותאם במספר בנות במהלך פעי ת לות שגרתית. עד סיום החקירה העובד הור ת חק והורי הבנות קיבלו הודעה על התקדמות החקירה. מנהלת בית הספר הודיעה לכלל ההורים בבית הספר על חקירת המשט ת רה. בהודעתה ציינה: "כמנהלת בית ספר הדוגלת בשקיפות מלאה ושיח גלוי חשוב לי לשתף אתכם באירוע מצער שהתרחש בבית הספר. משטרת ישראל עדכנה אותי בחקירה המתנהלת בימים אלה כנגד עובד בחשד לפגיעה במספר בנות. מתוך פר ת טים הידועים לנו בשלב זה של החקירה, מדובר בנגיעות לא מותאמות מעל הבג ת דים תוך כדי פעילות שגרתית. מיד עם קבלת המידע, החשוד הורחק מעבודתו. הורי הבנות הנפגעות יודעו באופן אישי". מנהלת בית הספר הדגישה להורים כי יש חשיבות לאופן התיווך של האירועים לילדים. המנהלת: "מניסיוני המקצועי, ידוע כי תגובת ההורים לאירועים כגון אלה, הפרשנות שלהם ואופי השיח עם הילדים משפיעים על תפיסת הילד את האירוע והמשמעות שהוא מייחס לדברים שהתרחשו. הורים יקרים, אני יודעת כי מדובר בהודעה מטלטלת ואל פשוטה. אני מבקשת מכם במלוא הצניעות והאחריות לסמוך עליי ועל הצוות החינוכי שנמשיך לעשות כל שיידרש כדי לשמר את המוג ת נות והביטחון של התלמידים". בעקבות המקרים הנחקרים, נבנתה תו ת כנית התערבות בהובלת הצוות החינוכי וליווי גורמים מקצועיים מטעם השירות הפסיכולוגי, הפיקוח של משרד החינוך והעירייה, שיאפשר מתן כלים לילדים להגברת המודעות והמוגנות שלהם. הח ת קירה נמשכת. יו"ר ועד ההורים של בית הספר: "הפ ת רשה מטופלת בצורה הטובה יותר על ידי הנהלת בית הספר והגורמים המק ת צועיים. אני סומכים ידינו על המנהלת וצוות ההוראה. זה בהחלט מטריד לשמוע על החשד לפיו אותו עובד נגע במספר תלמידות. הנושא מטופל בצורה רצינית ביותר". תגובת משרד החינוך ועיריית חיפה: "עם קבלת המידע על חקירת המשט ת רה שנפתחה בנוגע לעובד במועדונית הפועלת לאחר שעות הלימודים, החשוד הורחק לאלתר מעבודתו במועדונית. הנהלת בית הספר וצוות השירות הפסי ת כולוגי קיימו שיחות עם הורי התלמידות, וכלל הורי התלמידים עודכנו במקרה. צוות בית הספר, בסיוע משרד החינוך ועיריית חיפה, ימשיכו ללוות את ההורים והתלמידות ולסייע בכל הנדרש .מאחר והנושא תחת חקירה, לא נוכל לפרט מעבר לכך". הורים התבשרו: המשטרה חוקרת חשד כי עובד בית הספר נגע בתלמידות כפי שעולהמהודעתמנהלתביתהספר, אחד העובדיםחשודשנגע באופן לאמותאם במספר בנותבמהלך פעילותשגרתית ‰ עד סיוםהחקירה, הורחקהעובד והורי הבנותקיבלו הודעהעל הפרשה ‰ המנהלת: "הודעהמטלטלת ולא פשוטה" ‰ יו"ר ועד ההורים: "אנו סומכיםעל המנהלת והצוותשמטפלים בנושא ברצינות" צילום להמחשה: שאטרסטוק | מקרה מטלטל מנהלת בית הספר: "מדובר בנגיעות לא מותאמות מעל הבגדים תוך כדי פעילות שגרתית. מיד עם קבלת המידע, החשוד הורחק מעבודתו" השרה שקד: ״קיום הכנס בהשתתפותכם, ראשי העדות הדתיות בארץ היא הזדמנות מצויינת לכבוד והדדיות ובעיקר לעשייה משותפת להילחם בהסתה שאנו חווים, בעיקר ברשתות החברתיות" טלי ליבמן עשרות נציגים של עדות דתיות ביש ת ראל השתתפו בכנס מיוחד שנערך בג ת נים הבהאיים בעיר אותו אירחה הקהילה הבהאית וביוזמת משרד הפנים. ת � של נציגי העדות, וכו 12 זהו הכנס ה - רת הכנס השנה הייתה "אלימות – לא בדת שלי". בין המשתתפים בכנס גם שרת הפנים איילת שקד ומנכ"ל משרד הפנים יאיר הירש, וראש העיר עינת קליש. במהלך הכנס התקיימו דיונים וקבוצות עבודה משותפות במטרה למצוא דרכים למניעת אלימות לטובת שגשוג הקהילות כולן. במהלך השיח בקבוצות הדיון הציגו מנהיגי הדת השונים פרספקטיבה ייחודית בנושאי מניעת אלימות: כיצד הדת יכו ת לה למנוע אלימות, מניעת אלימות בחיי הקהילה וחינוך בחיי קהילה גם בגילאים צעירים, תפקיד ההורים במניעת אלימות, קידום שלום ועוד. השרה שקד אמרה בכנס: ״קיום הכנס בה ת שתתפותכם, ראשי העדות הדתיות בארץ היא הזדמנות מצויינת לכבוד והדדיות ובעיקר לעשייה משותפת להילחם בהסתה שאנו חווים, בעיקר ברשתות החברתיות ובקרב הקהילות בראשן אתם עומדים. אנו במשרד הפנים עושים מאמצים אדירים לסייע הן תקציבית והן בתוספת כוח אדם במטרה ליצור אחיזה בשטח ולנצח יחד את המערכה". מנכ"ל משרד הפנים יאיר הירש: "אני מתרגש להיות פה, איתכם, מנהיגי הציבור מכל העדות שמטרתם היחידה היא לחולל שינוי ולגרום לעשייה ולפעולה משותפת נגד האלימות. משרד הפנים ממשיך בסיוע לעדות ובהחלטת הממשלה אף טופל נושא ההכשרה והלמידה המשותפת. אין לי ספק כי קיום השיח בצורה נכונה, ונתינת בי ת טוי ציבורי לשיח שקורה פה היום, יסייעו לחיזוק ההתמודדות מול האתגרים המשו ת תפים". בכנס השתתפו: חבר מועצת הרבנות הרא ת שית - הרב אליעזר שמחה וייס, ראש הכ ת נסייה היוונית הקתולית בישראל - ארכי ת בישוף ד"ר יוסף מתא, הראש הרוחני לעדה הדרוזית ויו"ר המועצה הדתית - שייח' מופק טריף, יוסף שרבין ואיאנה סבט - סגני מזכ"ל העדה הבהאית, ראש העדה האחמדית - האמיר מוחמד שריף עודה, בישוף רפיק נהרה - נציג הפטריארך הלטיני בישראל, האב קריקוס - נציג הפטריארך היווני הק ת תולי, רב העיר עכו - הרב יוסף ישר, שיח' נאדר אלהיב - יו"ר אנשי הדת המוסלמים, פרופ' בנימין איש שלום - נשיא בית מור ת שה, אימאמים, ומכובדים נוספים. בכנסשנערך בגניםהבהאייםהשתתפו כל נציגי העדותהדתיותבישראל ‰ המנהיגיםהדתייםהודיעו כי ייאבקו באלימותברשתותהחברתיות ‰שרתהפניםאיילתשקדשהשתתפה בכנסהבטיחה להקצותמשאבים למאבק ראשי העדות סיכמו על לחימה משותפת בהסתה צילום: עיריית חיפה | נציגי העדות בתמונה משותפת

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4Mzg2Mw==