1679

13.5.2022 ˆ ידיעות חיפה 12 דורון סולומון אש שפרצה השבוע במיכל דלק גולמי בח י ווה של חברת תשתיות נפט ואנרגיה (תש"ן) שבקרית חיים - גרמה לבהלה בקרב התוש י בים המתגוררים בסמוך. צוותים גדולים של לוחמי אש הוזנקו לח י ווה ואלו מנעו התפשטות של האש למכלים סמוכים. מממצאי חקירה ראשונים עולה כי השריפה פרצה במכל בו בוצעו פעולות תחזוקה. למרבה המזל מדובר במכל שאינו מכיל כמויות גדולות של דלקים. "פעל י נו מהר וחזק במכל שעלה באש בחוות תשן ומנעו את התפשטות השריפה. מה שבער זו הבוצה שהייתה בתחתית המכל. צוותי מה י קריות וכרמל הגיעו מהר ומנעו נזק באמצ י עות פעולה מהירה", ציינו אנשי מכבי האש. במהלך האירוע עלה עשן שחור מהמי י כל שנראה היטב בכל אזור חוות המיכלים הסמוכה לבתי מגורים בשדרות דגניה שב י קריית חיים. תושבים בקריית חיים חששו כי מדובר באירוע שעלול לצאת משליטה. חברת המועצה הילה לאופר, תושבת המקום ציינה, כי השריפה היא תזכורת לחשיבות הפסקת הפעילות הפטרוכימית במפרץ, וס י גירתה של החוות בהקדם. יו"ר סיעת הירוקים אביהו האן: "עד מתי תושבי חיפה והקריות ייחשפו לסיכונים עקב תקלות וחריגות במפעלים הפטרו י כימיים שנמצאים בתוכנו? היום זה מיכלי תש"ן, מחר מפעלי בזן. הרגולטור, קרי, משרד הגנת הסביבה בתרדמה מוחלטת, לא אוכפים ולא פועלים. נדרש לקדם במהירות את פינוי חוות המכלים בקריית חיים לפני שנתמודד עם אסונות שיעלו בחיי אדם". דיירת ברחוב דגניה היתה מודאגת גם היא: "לא מספיק שאנחנו נושמים דלקים מידי יום אז עכשיו יש גם שריפה? מי יודע מה נשמנו במהלך השריפה? למה לא סוגרים את החווה עוד היום? למה עוד צריך לחכות? לאסון?". באיגוד ערים להגנת הסביבה מיהרו לש י לוח נציגים מטעמם לבחינת האירוע החמור. יו"ר האיגוד שרית גולן שטיינברג: "שוב נמנע אסון וקיבלנו עוד דוגמה לאסונות שעלולים לקרות באחסון חומרים מסוכ י נים בקרבה לאוכלוסייה. אני שבה וקוראת לממשלה לקדם באופן מיידי את התוכנית לפינוי חוות היכלים בתש"ן". "ידיעות חיפה" פרסם לאורך השנים שורה של כתבות בעניינה של חוות המכלים בק י ריית חיים, ועל הסכנה הנובעת ממצבם של 850 מכלי הדלק. החווה הנפרסת על פני דונם כוללת עשרות מכלי דלק המכילים י � אלף טון דלק גולמי. בשל פעולות נ 50 קוי המכלים לאורך השנים, קרקעות החווה מלאות בוצה, כדוגמת זו שעלתה באש הש י בוע. בתשן ביצעו פעולות להוצאת בוצה בקרקע, אך כל עוד פעילות החווה נמשכת, בוצה ודלקים ימשיכו להווה סיכון לדליקה. במסגרת התחקירים שפרסם העיתון עלה כי במהלך אחד מתרגילי האש שבוצעו , נמצא כי זרנוקי המים 2011 בחווה בשנת לא הצליחו להגיע לדפנות המכל, ולא יכלו לכבות שריפה במקרה של שריפת אמת. מאז אותו תרגיל, פעלו בתשן לשד י רוג מערכות הכיבוי. גורם המצוי בפעילות החווה אומר כי האירוע השבוע מהווה נורת אזהרה חמורה. לדבריו, יש לבחון מדוע מערכות הכיבוי בחווה לא הצליחו לכבות את השריפה, ומה הוביל לבעירה שיכולה הייתה לצאת משליטה ולהוביל להתלקחות של מכלים סמוכים ומלאים בדלק. "מבחינת גורמים מסויימים האירוע הסתיים ומאחורינו", אומר אותו גורם, "הפעם השריפה כובתה, אבל מה יקרה בפעם הבאה? ראינו שריפות ענק בחוות מכלים בדרום, אנחנו לא נוכל לעמוד בשריפה דומה חלילה בחווה שנמ י צאת עשרות מטרים מבתי מגורים". עירנות תושבים השבוע מצא "ידיעות חיפה" כי למרות האירוע החמור והשריפה שהשתוללה באחד המכלים, לא היו אלו אנשי תשן שהזעיקו את כוחות כיבוי האש, אלא תו י שבים. גורם בכב"א: "ברור שאין היגיון שתושבים קוראים לנו ואין קריאה מסו י דרת מתשן. לא תקין". בכיבוי אש מאשרים כי הראשונים שהודיעו את השריפה היו תושבים ולא נציגי תשן. "הרשות הארצית לכבאות והצלה פועלת מכח החוק להצלת חיי אדם ורכוש, כיבוי ומניעת דליקות. עם קבלת דיווח מאזרחים על עשן המיתמר מאזור המפעל הוזנקו צוותים של כב"ה לטיפול באירוע. לעניין נסיבות פרוץ השריפה, אלו עדיין נחקרות ונבחנות על ידי הגור י מים המוסמכים", נמסר. מחברת תשן נמסר: ״במסגרת עבודות אחזקה וניקוי מיכל במתקן הטרמינל בק י ריית חיים, במהלכן פונו שאריות מתכת, אירעה דליקה נקודתית בחווה. צוות הכי י בוי של החברה כיבה את הדליקה באופן מיידי. החברה פעלה על פי נהלי התרגו י לת באחריות ובמקצועיות, והביאה לסיום האירוע במהירות. אין נפגעים. החברה תתחקר את האירוע על מנת למנוע היש י נות מקרים דומים בעתיד". נטע פלג בתחילת השבוע התקבלה קריאה בעמו י תת "למען חיות הבר" כי חזירת בר צעירה נראתה צועדת בצליעה בשכונת נווה דוד. דימה וייסברג, מתנדב של העמותה, איתר את החזירה, אסף אותה והביא אותה אל המרכז השיקומי של העמותה במושב אלי י שמע. הגורה קיבלה משככי כאבים והוענק לה טיפול ראשוני על ידי הווטרינר מיכאל וולדווזוב. בצילומי רנטגן שנעשו לחזירה הצעירה, נתגלה כי רגלה שבורה והאגן מרוסק בכמה מקומות. אביהוא שרווד, מייסד עמותת למען חיות הבר, העריך על פי הממצאים כי החזירה נפ י געה מרכב חולף. שרווד: "לצערנו הפעם מדובר במקרה בלתי הפיך שלא היה ניתן להציל. אנחנו הגוף היחיד בארץ שלוקח חיות בר לטיפול ושיקום ולאחר מכן משיב אותן לטבע". וייסברג: "חשוב לציין שכאשר אוספים חיית בר, בוודאי גדולה וחזקה כזו, יש לע י שות זאת בתיאום עם רשות הטבע והגנים או כל גורם שעובד איתם". ויסברג מציין כי במסגרת המאבק בחזירי הבר, אי אפשר לשכוח את הסבל שחווים החזירים עצמם. "אל תוסיפו לסבל הזה", אומר וייסברג, "בשום אופן אל תטפחו אותם, אל תשאירו להם אוכל מכל סוג שיוכלו להגיע אליו. אלו בעלי חיים גדולים ואינטליגנטיים שסובלים בעיר. הם לא אמורים להיות שם, וצריכים לחיות במרחבים פתוחים ולא לחטט בפחי אשפה, להידרס ולהיות בסכנת המתה. הס י בירו לאנשים בסביבה שלכם, אמרו להם לא להגדיל את הסבל שלהם בעיר, כדי שהמוות של הקטנה הזאת לא יהיה לשווא". למרות כל המאמצים, נאלצו בעמותה להעביר את החזירה להמתת חסד. ומי הזעיקו את כיבוי האש לטיפול בשריפה בתש"ן? התושבים ענן שחורשעלההשבועממיכל דלק גולמי בחוותהטרמינל בקרייתחייםעורר בהלה בקרבתושביםהמתגוררים בסמוך ‰ אתצוותי כיבוי אששהשתלטו על השריפההזעיקו דווקאתושבים ‰ תש"ן: "צוותהכיבוי של החברה כיבהאתהדליקה באופן מיידי" הפעם השריפה נמנעה. המכל שנשרף עשן שחור ניסיונות ההצלה גורם בכב"א: "ברור שאין היגיון שתושבים קוראים לנ ואין קריאה מסודרת מתשן. לא תקין" החזירהסבלהמרגלשבורה ואגן מרוסק בכמהמקומות ‰ תושבים בשכונת נווה דוד פנו לעמותת "למען חיות הבר" בניסיון להצילה ‰ צילומי הרנטגן שנעשו לחזירההבהירו כי הניסיון חסר סיכוי כשל ניסיון מרגש להציל חזירה שנפגעה מרכב צילום: דימה וייסברג צילומים: כבאות והצלה

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4Mzg2Mw==