1679

הורים שהביעו חששות לפרויקט בתחילת דרכו מול שער בית | הספר צילום: אלעד גרשגורן 13.5.2022 ˆ ידיעות חיפה 10 דורון סולומון בחודש זה קורה. פרויקט החלפת גג 15 בהאסבסט של תיכון ליאו באק יוצא לדרך. הפרויקט יחל אחרי עיכובים של שנים, מאבקים בין הנהלת בית הספר והעירייה, ההורים וההנהלה, הוצאת צווים מצד המ י שרד להגנת הסביבה, ומומחים שהתחלפו והשמיעו דעות סותרות. לקראת תחילת הפרויקט פרסם המשרד להגנת הסביבה את היתר העבודה שניתן למ י בצעי הפרויקט. נראה כי הפרויקט הוכן כמב י צע צבאי מורכב הכולל התייחסות לכל פרט, תוך קביעת אופן האיטום של בית הספר, דרכי הפינוי של החומר המסרטן, ניהול הב י דיקות שלאחר הפינוי, ולוחות הזמנים להחז י רת התלמידים לבית הספר. במקביל לפרסום היתר העבודה, זומנו ההורים להשתתף במפגש זום בו השתתפו נציגי הנהלת בית הספר, העירייה, המשרד להגנת הסביבה, מאות הורים ותושבים הס י מוכים למבנה בית הספר. במשך כשעתיים שמעו ההורים על הצפוי בפרויקט, לוחות הזמנים המתוכננים, והיכן צפויים ללמוד ילדיהם בחודשים הקרובים. מבצע צבאי בחודש 15 מפרטי הפרויקט עולה כי כבר ביחל הפרויקט המתוכנן להימשך כחודשיים תלמידי 2,500 יום). החל מהשבוע הבא, 60( בית הספר לא יגיעו ללימודים במבנה בית הספר, ויעברו למבנים חליפיים. במרכז הפרויקט, החלפת גג תיכון ליאו באק, מ"ר (דונם 1,500 גג אסבסט הנפרס על פני כוחצי). האסבסט נמצא תחת קירוי גבס שיפו י רק. בשלב ראשון יחל תהליך איטום של כל בית הספר. המטרה למנוע כל כניסה של סיבי אסבסט לאזורים שונים בבית הספר. יצויין כי סיב אסבסט אחד עלול לגרום להתפתחות מחלת סרטן, אסבסטוזיס. סיב האסבסט שנ י שאף מגיע לריאות וננעץ בהן. לאחר חמישה שבועות של איטום, יחלו בפירוק גג האסבסט. שלב זה מתוכנן להימשך כחודש וחצי. שבועיים נוספים ישמשו לני י קיון. לאחר הניקיון יבוצעו עשרות בדיקות מדגמיות בשטחי בית הספר. מטרת הבדיקות היא איתור סיבי אסבסט, קביעת רמת הסיבים שנותרה, וקביעה האם מספיק בטוח להחזיר את התלמידים ללימודים במבנה המחודש. סגרו מיקרופונים הורים שהשתתפו במפגש הזום אומרים כי הם הגיעו עם חששות שנותרו גם בסיום המ י פגש. דאגתם של ההורים מתמקדת בשני נו י שאים: ההיבט הבטיחותי של הפרויקט, והיבט לוחות הזמנים. אמא בתיכון: "לא למדנו משהו חדש מהמ י פגש. להבנתי המטרה הייתה להרגיע אותנו אבל המטרה לא הושגה. נציגת המשרד לה י גנת הסביבה לא חידשה לנו כלום. חזרו על הסברים מלפני שנה". אבא בתיכון: "אמרו מצד אחד שהילדים יח י זרו ללימודים רק לאחר שייראו רמה של אפס סיבים בבדיקות. בהיתר העבודה כתוב שמס י י � סיבים כדי להחזיר את הילדים. נ 600 פיק סינו לשאול שאלות אבל מנהלי המפגש סגרו מיקרופונים, סגרו את הצא'ט, ובחרו באופן סלקטיבי על אלו שאלות לענות. היו אנשים שרצו לדבר ולא נתנו להם. איפה השקיפות? יש כאן בעיית אמון שלנו במערכת ואנו חשים חסרי אונים. יש הורים שפשוט התייאשו וכבר לא אכפת להם". אמא בתיכון: "אחרי כל הדיבורים אנחנו לא יודעים מי אחראי לפרויקט. מה יקרה אם שנה? לפני 20 הילדים שלנו יחלו בסרטן עוד נפנה?". אמה נוספת: "לא ברור איך הולכים להחזיר לספטמבר את הילדים לתיכון, לשבת 1 ב- שעות בחשיפה יומיומית במה 6-8 בכיתה שנותר מהפרויקט. לא קיבלנו תשובות בזום כי סתמו לנו את הפה. הולכים לעשות בדיקות מ"ר. ואם הסיבים נמצאים 1,500 מדגמיות לבדיוק בשטח שלא בדקו? למי נבוא בטענות שנה שכל האחראים יהיו בפנסיה? כל 20 עוד גורם מפנה לגורם האחר. יצאנו מבולבלים". בהיבט לוחות הזמנים, הורים בתיכון חו י 1 ששים כי ילדיהם יישארו ללא מבנה בלספטמבר. אמא בתיכון: "לוח הזמנים שהציגו לנו לא ריאלי. הולכים לשפץ דונם וחצי אס י בסט בחודש וחצי. שיפוץ מרפסת בבית שלי בספטמבר 1 לוקח יותר זמן. ומה קורה אם בהפרויקט לא יסתיים? מה אז?". יו"ר ועד הורים התיכון עינב פרלה התייחסה למפגש הזום: "היה מפגש זום בו ניתן מידע הדומה לשנה שעברה. חלק מהמידע היה מיותר. חבל שלא נתנו לשאול שאלות ברמה פרטנית. הפרויקט יוצא לדרך ואין מה לע י שות. אנו מודעים שיכול להיות שלא יסתיים בספטמבר. אין חשיבה מה קורה אם לא 1 אחרי יצליחו לחזור. אין לנו הבטחה בכתב לכלום. השיח היה ש'נגיע לגשר נחצה אותו'. אנו מו י דאגים היכן ישכנו את ילדי התיכון". בשבוע הבא כבר ייתלו כרוזים ואזהרות לציבור שלא יתקרב למבנה ליאו באק. תוש י בים המתגוררים בסמוך ציינו כי לא ברור להם האם נשקפת סכנה והאם עליהם להישאר עם חלונות סגורים במהלך הקיץ. שאלות שהפננו השבוע לעיריית חיפה בנושא נענו בבקשה כי נפנה למי שאחראי על הפרויקט - בית הספר ליאו באק. בשיחה שקיימנו עם מנהל בית הספר לפני כשבוע, הדגיש המנהל כי האחריות היא של עיריית חיפה. במשרד להגנת הסביבה ציינו השבוע כי המשרד הוא הגורם המפקח. רעות רבי, מנהלת אגף אסבסט ורישום כימיקלים במשרד להגנת הסביבה: "בשל חשיבות הסרת האסבסט הפריך מתקרת בית הספר והסרת הסיכון לתלמידים ולשכני המ י בנה, המשרד פעל לאורך שנים בכל הכלים שבידיו, החל ממתן הנחיות לפעולה לבעלי הנכס, דרך הסברה ומתן מידע להורים החו י ששים, ביצוע אכיפה מעת שהופר החוק וכלה בהעברת תקציב למימון מרבית עלות ההסרה. אנו נבצע פיקוח הדוק על עבודות ההסרה כדי לוודא שהעבודות נעשות בהתאם להיתר". תלמידים 2,500 : אחרי עיכוביםשלשנים ומאבקים בין ההנהלה לעירייה יוצא לדרך פרויקטהחלפת גג האסבסט ‰ בתוכנית יעברו ללמוד במבניםחלופיים ‰ מפגש זוםשנערך למאותהורים לקראתהפרויקטהותיר רביםמהםעםחששות ושאלות ‰ וגם: תושביםהמתגוררים בסמוך מתלבטיםהאם נשקפתסכנה והאםעליהם להישאר עםחלונותסגורים במהלך הקיץ בשבוע הבא - פינוי האסבסט בתיכון: הורים בליאו באק: "מה אם הילדים שנה?" 20 שלנו יחלו בסרטן עוד הורה בבית ספר: "ניסינו לשאול שאלות אבל סגרו לנו מיקרופונים, סגרו את הצא'ט, ובחרו באופן סלקטיבי על אלו שאלות לענות. היו אנשים שרצו לדבר ולא נתנו להם. איפה השקיפות?" צילום המחשה: שאטרסטוק | יפורק גג אסבסט ענק תוכנית הפינוי: שבועות 5 איטום הגג שבועיים לניקוי האסבסט בדיקות מדגמיות בשטחי בית הספר לאיתור סיבי אסבסט בדיקה האם התלמידים יכולים לחזור למבנה

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4Mzg2Mw==