1675

67 3/22 מודעת פרסום - מכרז פומבי מס' לבחירת חברת ניהול ותחזוקה לפרויקט מגורים בנהריה דירה להשכיר - החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע”מ 4951125 | , קריית אריה, פתח תקווה 3208 . , ת.ד 25 אפעל | 03-7900529 : פקס | 03-7900501 | 03-7900500 : טל info@aprent.co.il | www.aprent.co.il "). המזמינה פונה בזאת לקבלת הצעות המזמינהדירה להשכיר - החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ (להלן: " למתן שירותי ניהול ותחזוקה לפרויקט מגורים בנהריה, והכל כמפורט במסמכי המכרז, על כלל נספחיהם (להלן: .)"המכרז" www.aprent.co.il : . ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם ללא תשלום, באתר האינטרנט של המזמינה בכתובת 1 .)"אתר האינטרנט של המזמינה(להלן: " . נוסח מלא ומחייב של כלל הוראות המכרז ובכלל זה של תנאי הסף, מופיע במסמכי המכרז שפורסמו באתר 2 האינטרנט של המזמינה והאמור בהם יגבר על נוסח מודעה זו. ). המציעים נדרשים לעמוד בכל אחד מתנאי הסף להשתתפות במכרז, 1 . בכוונת המזמינה לבחור מציע זוכה אחד ( 3 המפורטים במסמכי המכרז אשר פורסמו באתר האינטרנט של המזמינה. , והכל בהתאם להוראות 12:00 בשעה 10.4.2022 ניתן להגיש שאלות ובקשות להבהרות עד ליום שאלות הבהרה: .4 לתנאי המכרז. 17 סעיף בין השעות 1.5.2022 יש להגיש את ההצעות לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמינה עד ליום הגשת הצעות: .5 . למזמינה הסמכות לדחות מועד זה. 16:00 - 09:00 . המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם שינויים והבהרות למסמכי המכרז וזאת עד לפני המועד האחרון להגשת 6 הצעות. שינויים והבהרות אלה יפורסמו באתר האינטרנט. . עדכונים בלוחות זמנים ומועדי הגשה וכן שינויים אחרים במסמכי המכרז, יפורסמו באתר האינטרנט של החברה 7 ומחובת המשתתף לעקוב אחר הפרסום באתר באופן רציף ושוטף עד לתום המועד הגשת ההצעות בפועל. חודשים המתחיל במועד כניסת ההסכם לתוקף. למזמינה תהא הזכות 36 . משך ההתקשרות עם המציע הזוכה הוא 8 36 להאריך את תקופת ההסכם בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות, למשך תקופה מצטברת שלא תעלה על חודשים נוספים. . המזמינה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי ונתונות לה כל הסמכויות לפי דין וכמפורט במסמכי המכרז. המזמינה 9 שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז בכל עת. אשר פתח אולם תצוגה במתחם SWING מותג מאווררי התקרה העיצוב רידייזיין לפני כשלושה חודשים כבר רכש לו קהל לקוחות נאמן שנשבה ברוח המותג המרענן. עכשיו כשהאביב בפתח והט ־ מפרטורות מתחילות לעלות הגיע הזמן לחשוב על הדרך הפשוטה, הבריאה, המעוצבת והידידותית לסביבה לצנן את החום של הקיץ. וכן יש לנו בשורות משמחות מותג מאוררי SWING : עבורכם התקרה המוביל מבית "טכנו ־ לייט" מחכה לסחוף אתכם בכל העיצובים החדשים שהגיעו לקראת העונה החמה. –המותג שהוקם על ידי האחים האוזר, SWING מאווררי התקרה של המייסדים והבעלים של חברת טכנולייט שמובילה את שוק התאורה ביש ־ שנה–מתוכננים בקפידה על ידי אנשי מקצוע מובילים שיצרו 30 ראל כמעט שילוב בין טכנולוגיה עכשווית לעיצוב חדשני ועדכני, ופועלים באמצעות מנוע יעיל ומתקדם עם זרימת אוויר גבוהה וצריכת חשמל נמוכה שחוס ־ אחוז בעלויות צריכת החשמל (גם בחורף) ושומרת על איכות 50 כת עד הסביבה. בחנות החדשה המעוצבת והמרווחת יוכ ־ לו תושבי הצפון, חיפה והקריות, להתרשם מהמגוון העצום של מאווררי התקרה האיכו ־ ,SWING תיים, המעוצבים והעמידים של לקבל ייעוץ מקצועי מצוות המומחים, ול ־ בחור בדיוק את המאוורר שמתאים להם ולצרכיהם: הגודל, הצבע, העיצוב, תוספת תאורה (כן או לא), מספר הכנפיים, סוג המ ־ נוע, אופן ההפעלה (עם שלט או מפסק), המחיר, מאוורר תקרה בהתאמה אישית, וכדומה. עיצוב: סטודיו סקוריה | צילום: שי אפשטיין עיצוב: רוני שני פלדשטיין | צילום: אורן עמוס .33A , קרית אתא. חנות 44 כתובת: דרך חיפה *5185 : טלפון https://www.swingfans.co.il : אתר האינטרנט × × × אסף גולדשמידט מהמחלקה לסחר בינלאומי במכללת מאסטר קולג׳ חתם על בלעדיות עם ספק גדול בחו״ל של חומרי בניין לתשתיות וכבישים, הזמין קונטיינרים ומרחיב את הפעילות גם עד רומניה. × × × מבזק: ההצגה "ברלין" מאת ובבימוי אילן חצור עולה בתיאטרון הצפון (העברי), ויככבו בה גילה אלמגור אגמון קרן והכוכבת החיפאית בתפקידים הראשיים. צור באולפן רדיו לב העיר פנינה התארחה השבוע בעלי תיאטרון צדקה, העברי (הצפון לשעבר), ובמאית ושחקנית שכיכבה בהצגה 'גבירתי ראש הממשלה'. × × × נואל מפיקת האירועים התפייטה השבוע בוזלי על "יציאה מעבדות לחירות": "מירוץ העכברים מבחינתי הפסיק ביום שבו הקורונה הקריסה לי את האימפריה הקטנה שבניתי שנים, והחלטתי שאני משחררת את המציאות השטחית לחופשי ונפרדת ממנה יפה בברכה והודיה. אני משקיעה המון אנרגיות באהבה ענקית, על אף שזה מאתגר לבנות אימפריה חדשה, זה המיזם WeMind המשמעותי הגדול הבא מבחינתי". המדור לא יכול כבר עם כל היופי הזה - שלושה דורות של קוסמטיקה בצפון הצטלמו השבוע אצל הצלם ,נאוה קול בתה אסתר מלכה, המלכה האם ולאד לימר. , בתה עמית קולקוסמטיקאית ובעלת מכללות לתחום היופי, ו של נאוה, שפתחה חנות און ליין בינלאומית למוצרי קוסמטיקה. איש ברזל שנה עברו מהתוכנית 'לרדת 11 ערן בגדול - עונת הזוגות', ו , שהשתתף יחד עם אחותו גלסנר שגם זכתה, הולך להגשים קרן חלום ולהשתתף בתחרות איש ברזל בסוף החודש. נזכיר שגלסנר לא נכנע לרגע מאז, הקים סטודיו לכושר ושומר על תזונה ומשקל, ואף מושך אחרים לעשות את השינוי. הופתעה על הילה קרוגמןהדוגמנית והסטייליסטית שסידר בייביסיטר לילדה אצל אלעד מילך, ידי החבר הדודים וחטף אותה לאילת, לסוויטה מפוארת במלון ספא. ?33 הילה, שווה להיות בת "השוס האמיתי היה הפוסט שהוא הקדיש לי באינסטגרם ובפייסבוק, שגרר המון תגובות מרוגשות". ידיעות חיפה ˆ 15.4.2022

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4Mzg2Mw==