1675

63 אזרחי # פלילי # דיני תעבורה # דיני עבודה # דיני משפחה וירושה # דיני מקרקעין נדל"ן # הוצאה לפועל # דיני נזיקין ותאונות # 04-8626010 : טל | 052-2663844 : טלפון חירום | www.nitsa.co.il | חיפה 84 רח' העצמאות עורכי דין לתעבורה נהיגה בשכרות נהיגה בשלילה תאונות דרכים תביעות נזקי גוף נקודות ופסילות משרד הרישוי נהיגה בפסילה פסילה ע“י המכון הרפואי 077-2055000 טל. ארצי: סניף ת“א סניף אילת | סניף רמת גן | סניף חדרה | סניף חיפה www.taavurahelp.co.il | stoller@stoller.com סטולר ושות‘ איתן סטולר | יאיר סטולר עורכי דין לתעבורה מגינים עליך בכל דרך משרד עורכי דין ,מירב אשל תאונות דרכים # רשלנות רפואית # תאונות תלמידים # תאונות עבודה # ייפוי כח מתמשך #רשלנות # חיפה 6746 , ת.ד 111 שד' מוריה 050-6828092 , נייד 072-2504838 ' , פקס 072-2504898 טל: meraveshel.law@gmail.com מייל ארה"ב ‰ קפריסין ‰ צרפת ‰ פולין ‰ רומניה ‰ ישראל יזמות | 38 תמ"א | - קניה/מכירה נדל"ן – הסכמים, חברת הזנק, מיזוגים ורכישות מסחרי הבראה ושיקום חברות 04-8147500 חיפה והצפון: | 03-6109100 מרכז: mail@dtkgg.com דוא"ל: | 054-4251054 נייד: משרד עורכי דין רועי סבג 04-625-0000 : )מגדל אורן(, חיפה · טלפון 2 רחוב פלי"ם www.law-sabag.co. il · roy@law-sabag.co. il · 04-625-0001 : פקס דיני עבודה ייצוג עובדים · ייצוג מעסיקים שימועים, הטרדה מינית, שכר ופנסיה, פיצויי פיטורים, הסכמים, זכויות נשים אזרחי # פלילי # דיני עבורה # דיני עבודה # דיני משפחה וירושה # דיני מקרקעין נדל"ן # הוצאה לפועל # דיני נזיקין ותאונות # 04-8626010 : טל | 052-2663844 : טלפון חירום | www.nitsa.co.il | חיפה 84 רח' העצמאות עורכי דין לתעבורה נהיגה בשכרות נהיגה בשלילה תאונות דרכים תביעות נזקי גוף נקודות ופסילות משרד הרישוי נהיגה בפסילה פסילה ע“י המכון הרפואי 077-2055000 טל. ארצי: סניף ת“א סניף אילת | סניף רמת גן | סניף חדרה | סניף חיפה www.taavurahelp.co.il | stoller@stoller.com ולר ושו ‘ איתן סטולר | יאיר סטולר עורכי דין לתעבורה מגינים עליך בכל דרך משרד עורכי דין ,מירב אשל תאונות דרכים # רשלנות רפואית # תאונות תלמידים # תאונות עבודה # ייפוי כח מתמ ך #ר לנות # חיפה 6746 , ת.ד 111 שד' מוריה 050-6828092 , נייד 072-2504838 ' , פקס 072-2504898 טל: meraveshel.law@gmail.com מייל ארה"ב ‰ קפריסין ‰ צרפת ‰ פולין ‰ רומניה ‰ ישראל – הסכמים, חברת הזנק, מיזוגים ורכישות מסחרי הבראה ושיקום חברות 04-8147500 חיפה והצפון: | 03-6109100 מרכז: mail@dtkgg.com דוא"ל: | 054-4251054 נייד: מ רד עורכי דין רועי סבג 04-625-0000 : )מגדל אורן(, חיפה · טלפון 2 רחוב פלי"ם www.law-sabag.co. il · roy@law-sabag.co. il · 04-625-0001 : פקס דיני עב דה ייצוג עובדים · ייצוג מעסיקי שימועים, הטרדה מינית, שכר ופנסיה, פיצויי פיטורים, הסכמים, זכויות נשים אזרחי לילי # יני עבו # יני ק ק ין נד ן י י מש חה וירושה דיני עבודה # הוצאה לפו ל # די י זי ין ו ו ות # 04-8626010 : טל | 052-2663844 : טלפון חירום | www.nitsa.co.il | חי ה 8 רח' עצמ ו ת נ לילה י ת ז י בי קודות ופסילות משרד הרישוי י בפסילה סי י המכון הרפואי 20 . צי: יף ת“א סניף אילת | י מת גן | יף ה | יף י ה ww .t r h lp.c .il | t ll r ll . ו י ן ו | י י ו עור י דין לת ור מ י י י ב ל ד , ר ב כ ת# ר לנות רפואי ו ת תלמידים ת ו י כח מ מ ך ח פ 6 4 , 1 ד מ רי 050-68280 , נ 0 2- 048 ק 2- 04 98: meraveshel.la @ m l.c י ארה"ב ‰ קפריסין ‰ ‰ א ק, מיזוגים ורכי ה ר ו 04-8147500 צפון: חי 0 1 c ד ורכי דין רועי 04-625-0000 : )מגדל אורן(, חיפה · טלפון 2 רחוב פלי"ם www.law-sabag.co. il · roy@law-sabag.co. il · 04-625-0001 : פקס ייצוג ו י · יי וג ע יקים שי ועי , רד יני , כר ופנ י , פיצויי פיטורים, הסכמים, זכויות נשים # - i ר מ ו ח ו פ 0 . ‰ ‰ פולין ‰ ו | רכז: mail@dtkg | י www.law-sabag.co. il - אייל בן ישי משרד עורכי די ן רשלנות רפואית ש נ ו ת 17 הצלחה ! רינה פוליטי משרד עורכי דין וגישור מזונות # התרת נישואין # שלום בית # סכסוכים ישוב # גירושין # אלימות במשפחה # ידועים בציבור # אבהות # רכוש # משמורות # הסכמי ממון # אפוטרופוסות # הסכמי גישור # אימוץ # צווי הגנה # צוואות וירושות # פירוק שיתוף # 073-7424155 : , פקס 073—7372155 :' טל , חיפה 5 רח' פל ים rina@politi-law.co.il ,054-5636388 : נייד עורכי דין ונוטריון אבריאל 04-8521118 חיפה, טל': 53 המגינים www. av r i e l . ne t א ת ר : | av r i e l @av r i e l . ne t ד ו א " ל : מנהלים תיקי הוכחות בתחומי משפט נרחבים. מובילים בכל רחבי הארץ בטיפול מול וע' האתיקה, בתי הדין של לשכת עוה"ד ונשיא המדינה (חנינה) וכן בתיקים הנוגעים לשכ"ט עו"ד ואף מגישים חוו"ד מומחה לביהמ"ש. מייצגים בתיקי לשון הרע, ליקויי בניה, תיווך במקרקעין וכן מול צה"ל ובתי הדין הצבאיים - חייליםמלש"בים ומילואימניקים. דוגמאות להישגים: - זיכוי מלא לעו"ד כולל מאישום של שליחת יד בכספי נאמנות. בביה"ד המשמעתי # - גניזת תלונות חמורות כנגד עורכי דין - שליחת יד בכספים, זיוף. בוע' האתיקה # שנה לאחר הלידה. 27 , בתיק רשלנות רפואית הולדה בעוולה ₪ מיליון 4 - פיצוי של בבית משפט העליון # , ועוד, בתיקי תאונות. ₪ מיליון 6 ,₪ מיליון 8 - פיצויים של בבית משפט המחוזי # - ביטול צוואה נוטריונית, אישור צוואת שכיב מרע. ביהמ"ש למשפחה # לעו"ד בתביעת שכ"ט נגד לקוח. ₪ - כמיליון בביהמ"ש השלום # טיפול במס שבח. + עורכים צוואות בוידאו, הסכמי חיים משותפים, ומייצגים מוכרים/קונים בחוזי דירות עו"ד טל אבריאל מ"מ יו"ר ועד מחוז חיפה 2018 – 2012 יו"ר ועדת האתיקה עו" אריה אבריאל שופט צבאי בדימוס בדרגת סא"ל 2009 - 2003 יו"ר ועדת האתיקה הפרקליטים לרשותך חדלות פירעון לכולם מגיעה הזדמנות להשתקם כלכלית כיום, אחת מהמטרות הראשונות במעלה של הליכי חדלות פירעון, הינה שיקומו הכלכלי של החייב ושילובו בחברה, תוך שינוי תפיסה כי קריסה כלכלית אינה מהווה עוולה או פגם מוסרי ויכולה לקרות לכל אדם. תחומי עיסוק: הסדרי חובות ללא מעורבות בית משפט. • ניהול הליכי הוצאה לפועל וטיפול בהגבלות. • ניהול הליכי פשיטת רגל עד למתן צו הפטר. • הגשת בקשת הפטר במסגרת הוראת השעה בהוצאה לפוע . • .2018- ניהול הליכים לפי חו חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח • ליווי שוטף לשיקום כלכלי. • אחת מהתחושות הקשות שבניהול הליכי חדלות פירעון היא חוסר הוודאות שמאפיינים את ההליכים הללו. את ההתמודדות הזו, אתה לא צריך ולא יכול לעבור לבד. אני איתך! אני אלווה אותך בתהליך, אהיה קשוב לך ולצרכים שלך. בשבילי, אתה הרבה מעבר ל"תיק". אתה אדם ומלואו; אתה בעל משפחה, יש לך מקום עבודה, חברים וחיים שלמים ששווה להילחם עבורם ואני אעשה את זה איתך. שכן, לאדם הנתון בפני קשיים כלכליים - מדובר בדיני נפשות! עו"ד אביעד גלס, התמחה בכונס הנכסים הרשמי ועוסק בדיני חדלות פירעון באופן מקיף. 054-9247257 – , חיפה. עו"ד אביעד גלס 64 כתובת המשרד: שדרות המגינים גלס אביעד דין עורכי משרד להצטרפות למדור חייג הפרקליטים לרשותך אזרחי # פלילי # דיני תעבורה # דיני עבודה # דיני משפחה וירושה # דיני מקרקעין נדל"ן # הוצאה לפועל # דיני נזיקין ותאונות # 04-8626010 : טל | 052-2663844 : טלפון חירום | www.nitsa.co.il | חיפה 84 רח' העצמאות עורכי דין לתעבורה נהיגה בשכרות נהיגה בשלילה תאונות דרכים תביעות נזקי גוף נקודות ופסילות משרד הרישוי נהיגה בפסילה פסילה ע“י המכון הרפואי 077-2055000 טל. ארצי: סניף ת“א סניף אילת | סניף רמת גן | סניף חדרה | סניף חיפה www.taavurahelp.co.il | stoller@stoller.com סטולר ושות‘ איתן סטולר | יאיר סטולר עורכי דין לתעבורה מגינים עליך בכל דרך משרד עורכי דין ,מירב אשל תאונות דרכים # רשלנות רפואית # תאונות תלמידים # תאונות עבודה # ייפוי כח מתמשך #רשלנות # חיפה 6746 , ת.ד 111 שד' מוריה 050-6828092 , נייד 072-2504838 ' , פקס 072-2504898 טל: meraveshel.law@gmail.com מייל ארה"ב ‰ קפריסין ‰ צרפת ‰ פולין ‰ רומניה ‰ ישראל דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, עו"ד נוטריון ושות' נס, עמית גרוס בינ"ל | פלילי | - אזרחי מיסים משפחה | עבודה | עסקים - סכסוכים משפטיים יזמות | 38 תמ"א | - קניה/מכירה נדל"ן – הסכמים, חברת הזנק, מיזוגים ורכישות מסחרי הבראה ושיקום חברות 04-8147500 חיפה והצפון: | 03-6109100 מרכז: mail@dtkgg.com דוא"ל: | 054-4251054 נייד: הפרקליטים לרשותך משרד עורכי דין רועי סבג אזרחי # פלילי # דיני עבורה # דיני עבודה # דיני משפחה וירושה # דיני מקרקעין נדל"ן # הוצאה לפועל # דיני נזיקין ותאונות # 04-8626010 : טל | 052-2663844 : טלפון חירום | www.nitsa.co.il | חיפה 84 רח' העצמאות עורכי דין לתעבורה נהיגה בשכרות נהיגה בשלילה תאונות דרכים תביעות נזקי גוף נקודות ופסילות משרד הרישוי נהיגה בפסילה פ ילה ע“י המכון הרפואי 077-2055000 טל. ארצי: סניף ת“א סניף אילת | סניף רמת גן | סניף חדרה | סניף חיפה www.taavurahelp.co.il | stoller@stoller.com סטולר ושות‘ איתן סטולר | יאיר סטולר עורכי דין לתעבורה מגינים עליך בכל דרך משרד עורכי דין ,מירב אשל תאונות דרכים # רשלנות רפואית # תאונות תלמידים # תאונות עבודה # ייפוי כח מתמשך #רשלנות # חיפה 6746 , ת.ד 111 שד' מוריה 050-6828092 , נייד 072-2504838 ' , פקס 072-2 4898 טל: meraveshel.law@gmail.com מייל ארה"ב ‰ קפריסין ‰ צרפת ‰ פולין ‰ רומניה ‰ ישראל דורון, טיקוצקי, קנטור, גוט ן, עו"ד נוטריון ושות' נס, עמית גרוס בינ"ל | פלילי | - אזרחי מיסים משפחה | עבודה | עסקים - סכסוכים משפטיים יזמות | 38 תמ"א | - קניה/מכירה נד "ן – הסכמים, חברת הזנק, מיזוגים ורכישות מסחרי הבראה ושיקום חברות 04-8147500 חיפה והצפון: | 03-6109100 מרכז: mail@dtkgg.com דוא"ל: | 54-4251054 נייד: הפרקליטים לרשות מ רד עו כי דין רועי סבג די י עבודה אזרחי י י יני עבו דיני עבודה # י י מ פחה וירושה # ין "ן י י הוצאה לפועל # די י זי ין ו ו ו # 04-8626010 : טל | 052-26 ון חירו : | www.nitsa.co.il | י 8 ר ' ע אות רכי דין ל עבורה י בשליל דרכים י ו נזקי גוף נקו ו ו סי ו ר י וי הי פסי פ י ה ע“י ה כון הרפואי 0 - 5 0 . רצ : סני ת“א סניף אילת | סני רמת גן | ס יף ר | י י ה ww.t av rah lp.co.il | s oll r s ll r.c ושו ‘ י ן ו | יאיר ו ו עו י ין ל יני ע י ד ו י א נ רכ ם רש ו ם א ב ד ת י פ נו # חיפה 6 ד 1 ד מ רי 0 , נ 0 2- 4 פ 072- 0 8: mera s . aw gm il.c m ייל א " ‰ ק ‰ ן צ פת י נטור, גוטמן, ד נוטריון י ח לי בינ"ל | ב ה | ם ט יזמות 38 | י "ן ברת ק, מ זוגים ורכ שו – ח י ו ברו ה 0 0 0 כז ד 4- 2 1 5 י פר יטים ר ו ך ר עור דין ו י ד ז נ 5 א ת ת ם ‰ ק ‰ צרפת ‰ פולין ‰ רומניה ‰ ישראל מן, גר ס, עמ - אזר ם משפחה יזמות 38 " תמ ס אה ושיקום חברות חיפה והצ ון: | א"ל: 4 רינה פוליטי משרד עורכי דין וגישור מזונות # התרת נישואין # שלום בית # סכסוכים ישוב # גירושין # אלימות במשפחה # ידועים בציבור # אבהות # רכוש # משמורות # הסכמי ממון # אפוטרופוסות # הסכמי גישור # אימוץ # צווי הגנה # צ ואות ירושות # פירו שי וף # 073-7424155 : , פקס 073—737 155 :' טל , חיפה 5 רח' פל ים rina@politi-law.co.il ,054-5636388 : נייד ונוטריון עורכי אבריאל 04-8521118 חיפה, טל': 53 המגינים www. av r i e l . ne t א ת ר : | av r i e l @av r i e l . ne t ד ו א " ל : מנהלים תיקי הוכחות בתחומי משפט נרחבים. מובילים בכל רחבי הארץ בטיפול מול וע' האתיקה, בתי הדין של לשכת עוה"ד ונשיא המדינה (חנינה) וכן בתיקים הנוגעים לשכ"ט עו"ד ואף מגישים חוו"ד מומחה לביהמ"ש. מייצגים בתיקי לשון הרע, ליקויי בניה, תיווך במקרקעין וכן מול צה"ל ובתי הדין הצבאיים - חייליםמלש"בים ומילואימניקים. דוגמאות להישגים: - זיכוי מלא לעו"ד כולל מאישום של שליח יד בכספי נאמנות. בביה"ד המשמעתי # - גניזת תלונות חמורות כנגד עורכי דין - שליחת יד בכספים, זיוף. בוע' האתיקה # שנה לאחר הלידה. 27 , בתיק רשלנות רפואית הולדה בעוולה ₪ מיליון 4 - פיצוי של בבית משפט העליון # , ועוד, בתיקי תאונות. ₪ מיליון 6 ,₪ מיליון 8 - פיצויים של בבית משפט המחוזי # - ביטול צוואה נוטריונית, אישור צוואת שכיב מרע. ביהמ"ש למשפחה # לעו"ד בתביעת שכ"ט נגד לקוח. ₪ - כמיליון בביהמ"ש השלום # טיפול במס שבח. + עורכים צוואות בוידאו, הסכמי חיים משותפים, ומייצגים מוכרים/קונים בחוזי דירות עו"ד טל אבריאל מ"מ יו"ר ועד מחוז חיפה 2018 – 2012 יו"ר ועדת האתיקה עו"ד אריה אבריאל שופט צבאי בדימוס בדרגת סא"ל 2009 - 2003 יו"ר ועדת האתיקה הפרקליטים לרשותך חדלות פירעון לכולם מגיעה הזדמנות להשתקם כלכלית כיום, אחת מהמטרות הראשונות במעלה של הליכי חדלות פירעון, הינה שיקומו הכלכלי של החייב ושילובו בחברה, תוך שינוי תפיסה כי קריסה כלכלית אינה מהווה עוולה או פגם מוסרי ויכולה לקרות לכל אדם. תחומי עיסוק: הסדרי חובות ללא מעורבות בית משפט. • ניהול הליכי הוצאה לפועל וטיפול בהגבלות. • ניהול הליכי פשיטת רגל עד למתן צו הפטר. • הגשת בקשת הפטר במסגרת הוראת השעה בהוצאה לפועל. • .2018- ניהול הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח • ליווי שוטף לשיקום כלכלי. • אחת מהתחושות הקשות שבניהול הליכי חדלות פירעון היא חוסר הוודאות שמאפיינים את ההליכים הללו. את ההתמודדות הזו, אתה לא צריך ולא יכול לעבור לבד. אני איתך! אנ אלווה אותך בת ליך, אהיה קשוב לך ולצרכים שלך. בשבילי, אתה הרבה מעבר ל"תיק". אתה אדם ומלואו; אתה בעל משפחה, יש לך מקום עבודה, חברים וחיים שלמים ששווה להילחם עבורם ואני אעשה את זה איתך. שכן, לאדם הנתון בפני קשיים כלכליים - מדובר בדיני נפשות! עו"ד אביעד גלס, התמחה בכונס הנכסים הרשמי ועוסק בדיני חדלות פירעון באופן מקיף. 054-9247257 – , חיפה. עו"ד אביעד גלס 64 כתובת המשרד: שדרות המגינים גלס אביעד דין עורכי משרד × × × מדור דרושים: משרדו יאיר מושייב של עו"ד מתרחב והוא מחפש עורכי דין שמתמחים בפלילים. × × × מבזק חופשות: עו"ד חזר מחופשה תמיר עמר של חודש בתאילנד. חזרה ורד סימון עו"ד מחופשה בים המלח, שם היא די התאכזבה מהיצע האוכל הטבעוני, אז בדרך חזרה היא עצרה באורוות האמנים בפרדס חנה, ליהנות מארוחה טבעונית ראויה. יצא אבי גוטרמןעו"ד לטיול אופנועים שהחל בחרמון והסתיים בטבילה במפלים הלבנים בעמק המעיינות. סיגל גולדפרבעו"ד התעופפה לחופשה בארגנטינה. × × × מבזק ימי הולדת: עו"ד לשעבר סגן דוד עציוני, ראש העיר חיפה וכיום המשנה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, חגג ביום חמישי השבוע את יום הולדתו. אסי השבוע חגגו גם עו"ד ויו"ר לשכת עורכי פיסו . אבי חימי הדין, עו"ד × × × ולסיום עוד מקבץ ברכות: יניב אלבז, מברוק לעו"ד שהוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך, ואיחולי עדי דראל,בריאות לעו"ד שעבר השבוע ניתוח קטרקט. שאול בלגי / ליאור פרי / מארחים השנה ברברה ורעייתו יאן רובינזון עו"ד ,לילך רובינזון אברג'ל לליל הסדר את בתם עו"ד יעל ונועה, והנכדות אבי אברג'לחתנם עו"ד שהגיעו לארץ ממקום מגוריהם בניו יורק לאחר הפוגה של למעלה משנתיים עקב אילוצי הקורונה. בליל הסדר יקראו המשתתפים הרבים את ההגדה וגם את הברכה החדשה שחיבר בחרוזים עו"ד יאן רובינזון, הכוללת, כמו תמיד, גם את איחולי פירמת עורכי הדין דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס, שמשרדו של עו"ד רובינזון הצטרף אליה לפני מספר שנים. צילום: אלבום פרטי ¥ עו"ד תמיר עמר בתאילנד ¥ שעובדת כיום במשרד ממשלתי, בתאל רוטמן, עו"ד תבלה בחג פסח יחד עם בעלה אצל סבתה האהובה המתגוררת בשכונת נווה שאנן בחיפה, צילה וינקלר, ביחד עם יתר בני המשפחה. צילום: רונית קיטאי ¥ בתאל מנור, המזכירה במשרדה של עו"ד סיון סלומון, נישאה השבוע באולמי הגלריה, ובין המברכות היו רוית אריאל וולףכמובן עו"ד מנור והקולגות עו״ד יערה גוטרמן. ועו״ד צילום: אלבום פרטי ¥ ידיעות חיפה ˆ 15.4.2022 צילום: פרטי

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4Mzg2Mw==