1674

8.4.2022 ˆ ידיעות חיפה 28 טלי ליבמן מחלוקת כספית שהתגלעה בין רשות מק ־ רקעי ישראל (רמ"י) וחברת הבנייה שיכון את הרישום 2011 ובינוי בע"מ מונעת מאז של בתים משותפים ואת רישום זכויותיהם של דיירים במרשם המקרקעין. בניינים ברחוב חלמיש 12 מאות דיירי ב- בחיפה עלולים למצוא עצמם ללא קורת גג בעוד מספר שנים, על אף שפעלו כחוק. במהלך בירור התביעה שהוגשה באמצעות עו"ד אורי שילה נחשפה פרשה לפיה חברת הבנייה מכרה דירות למאות קונים מבלי לגלות שהיא חייבת עשרות מיליוני שקלים לרמ"י, דבר שמנע את רישום הדירות על שם הקונים. למחוזי בחיפה הוגשה לאחרונה תביעה בניינים ברחוב 4 דירות ב־ 5 שהגישו בעלי חלמיש אשר רכשו דירות מהחברה. בנייתם ס � דירות ה 192 של ארבעת המגדלים בהם תיימה מזמן אך רישום זכויות החכירה על שמם וכן רישום ארבעת הבניינים כבית משותף טרם בוצע. שיכון ובינוי הגישה הודעת צד ג' נגד רמ"י, ומכתבי הטענות שלה ושל רמ"י עולה עובדה מדהימה לפיה בעוד שיכון ובינוי התיימרה למכור לקוני הדירות זכות חכירה מהוונת, טוענת המדינה שיש בידי שיכון ובינוי רק זכות חכירה רגילה אשר תסתיים י � , ובמועד זה יהיה על קוני הד 2033 בשנת רות להחזיר את הדירות לחזקת המדינה. 12 עוד הסתבר כי הבעיה היא נחלתם של , כלומר מדובר בסכנה 4 בניינים ולא רק אמיתית שמאות רוכשי דירות ייאלצו לר ־ 11 כוש מחדש את דירותיהם מרמ"י בעוד שנים. בדיון שהתקיים, השופט חננאל שרעבי קיבל בהחלטתו את טענות הדיירים והח ־ ליט שהסכסוך בין שיכון ובינוי ורמ"י חייב להתנהל במנותק מתביעת בעלי הדירות. בהחלטתו נדרשו שיכון ובינוי לנהל ביניהן את הסכסוך הכספי, אשר לטענת רמ"י עומד מיליון שקלים, בתביעה או בבוררות 20 על נפרדת, ולקדם את רישום הזכויות של רוכ ־ הבניינים. 12 שי הדירות בלטענת התובעים שיכון ובינוי הסתירה את המחלוקת בינה לבין רמ"י מקוני הדירות ולא הביאה לידיעתם את הסיכונים שבפ ־ ניהם הם ניצבים, גבתה לעצמה כספים שלא כדין, ומסרה פרטים שגויים באשר למועד סיום תקופת החכירה. דה פקטו, נוצר מצב מקומם שבו רמ"י אישרה את הפרויקט ומ ־ כירת מאות הדירות מחד, אך מאידך, היא לא גילתה לקוני הדירות את טיב המחלוקת ולא העמידה את קוני הדירות על הסיכו ־ נים בפניהם הם ניצבים, תוך שהיא מסרבת לאפשר לשיכון ובינוי לרשום את זכויות קוני הדירות במרשם המקרקעין. כך מוח ־ זקים מאות קוני דירות כ"בני ערובה" כחלק מניסיונה לכפות על שיכון ובינוי תשלום סכומי עתק. כאמור בדיון לפני שבוע הבהיר השופט כי אין מקום להחזיק את קוני הדירות כ"בני ערובה" ולכן החליט כי שיכון ובינוי ורמ"י יפעלו להסדרת המחלוקת ביניהם בדבר דמי ההיוון, וכי רמ"י תחתום על כלל המ ־ סמכים הנדרשים לצורך רישום הבניינים כבית משותף ורישום הזכויות בדירות על שם הדיירים בהקדם. תגובת שיכון ובינוי לא התקבלה. עשרות דיירים בארבעהמגדלים ליד רמתאלון גילו אחרי שנים רבות כי קנו דירותבלי שידעו כי מדובר בשטחשהוחכר על , ואז הםעלולים למצואעצמם ללאקורת גג ‰ בדיון בביתמשפטהבין השופטאת גודל 2033 ידי רמ"י לחברתשיכון ובינוי עד המחדל והורה לשני הגופים להגיע להסכמותאך לאעל חשבון הדייריםהתמימים איך הפכו קוני דירות ל"בני ערובה" במחלוקת בין רמ"י לחברת בנייה המכה שנפלה על דיירי רחוב חלמיש צילום: פרטי | שניים מהתובעים על רקע הבניינים ברחוב נטע פלג הוא צריך עוד לעבור אישורים וקרוב לוודאי יוביל ללא מעט התנגדויות כמו שמודים המתכננים, אך אם החזון שלהם יתממש הוא ישנה לחלוטין את חזית חוף הים של מערב חיפה. השבוע הוצג בכנס דיירים ומתעניינים ראשון פרויקט התורן בשכונת עין הים. ליאור פלג, משנה למנכ"ל אשל הירדן שיזמה את הפרויקט, ציין בכנס שהתקיים במלון גארדן כי מדובר כאן בהתחדשות עירונית ששמה במרכז את הדיירים. "עדיין לא הצגנו את זה בפני הוועדות והעירייה כי מבחינתי אתם במרכז". אחוז 53 עד כה חתמו על הסכמה לפרויקט י � חת 27 מהדיירים אך היזמים זקוקים לעוד מות כפי שציין וואליד חאמיס, הבעלים של חברת נורה יזמות. מדובר בפרויקט נרחב שהיזמים מציגים כ"ריביירה של חיפה". עין הים ממוקמת 60 מטר מהים. השטח שלו מתפרש על 80 כב � יחידות דיור במ 234 דונם. כיום יש שם ני רכבת ישנים ונמוכים ואין בשכונה הרבה מוקדי ציבור. התכנון שהוצג דורש מכפיל , כלומר על כל דירה קיימת יתווספו 4.5 יחידות דיור 1,100- חדשות, כך שיהיו כ 3 והנמוכים ביותר 30,27,24,19 במגדלים בני ק � קומות. היזמים שואפים להוסיף מו 10 בני די ציבור כמו בית מלון, מוזיאון ארכיאולוגי ומרכז קהילתי, וכן חניון תת קרקעי עם שתי כניסות. 4 האדריכלית נוי לזרוביץ ציינה כי כביש ומסילת הרכבת "חותכים" את הקשר לים. "בעולם, השכונות שקרובות לים הן הכי נח ־ שקות. בתוואי החדש הרכבת תהיה תת קרק ־ עית ותצא מהחוף," כשהיא מקשרת לתןכנית להטמנת והרחבת מסילות הרכבת במנהרה שתקיף את חיפה. בשלב שאלות הקהל העירה חברת המו ־ עצה שאהירה שלבי בתקיפות כי הפרויקט לא מתכתב עם התוכנית שהגישה העירייה לוועדת התכנון בנוגע להתחדשות עירונית ברצועת החוף. "יש פה בניינים שחוסמים את כל השכונה. התוכנית של העירייה מבק ־ שת לבנות יותר נמוך ויותר מפוזרף. כמות ההתנגדות כאן תהיה מאוד גבוהה. בנוסף אתם מכפילים את מספר התושבים בלי לתת להם בית ספר". חאמיס השיב: "ההנחה שלנו הייתה שאנחנו חייבים להתחיל עם תוכנית. אם עיריית חיפה רוצה לרדת בקומות היא צריכה לספק קרקעות. לכן בתוכנית שלנו אין קרקעות חלופיות ואנחנו נותנים מר ־ מטר בין כל בניין שזה המון. 20-30 ווחים של כמובן שיהיה סיכום עם העירייה לגבי דברים מסוימים". לזרוביץ: "תועלות ציבוריות זה משהו שמגבשים יחד, אם צריך בית ספר או מועדון פיס בשכונה זה יהיה". הוצג פרויקט התחדשות עירונית "הריביירה של חיפה" בכנס דיירים ראשון שנערך במלון גארדן הציגו היזמיםאתהפרויקטהשאפתני שיחבר אתשכונתעין היםעםהיםמעל תוואי הרכבתהשקוע ‰ חברתהמועצהשלבי שישבה בקהל ציננהאתההתלהבות והעירה כי התוכנית רחוקהממדיניותהעירייה הדמיה: לזרוביץ אדריכלים | אחוז מהדיירים כבר חתמו 53 עיקרי התוכנית על כל … דירה קיימת 3 יתווספו חדשות 1,100 … יחידות דיור במגדלים בני 30,27,24,19 בית מלון, … מוזיאון ארכיאולוגי ומרכז קהילתי שתי כניסות … לחניון תת קרקעי טענות הדיירים שיכון ובינוי הסתירה את המחלוקת בינה לבין רמ"י לא הובאו לידיעתם הסיכונים שבפניהם הם ניצבים החברה גבתה לעצמה כספים שלא כדין החברה מסרה פרטים שגויים על מועד סיום תקופת החכירה עו"ד אורי שילה

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4Mzg2Mw==